top of page

Disclaimer Waogstock

Stichting Waogstock heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Stichting Waogstock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website verwijzen we, onder meer via links, naar informatie die derden verstrekken of aanbieden. De inhoud van deze informatie beoordelen wij niet nader op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting Waogstock wijst iedere aansprakelijkheid in dit verband nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Stichting Waogstock is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. 

Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar jouw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Stichting Waogstock wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, de privacyverklaring voor vrijwilligers Waogstock en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page