top of page

Privacyverklaring Waogstock

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt. In deze privacyverklaring omschrijven wij, Stichting Waogstock, hoe wij (hierna: Waogstock) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van website van Waogstock, kopers van tickets van door Waogstock georganiseerde evenementen (hierna: de “gebruiker” of “jij”) en vrijwilligers van Waogstock. 

 

Wij achten het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort en begrijpelijk als mogelijk te maken. 

 

In het algemeen kan Waogstock gegevens van jou verzamelen onder meer op het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Waogstock, als je een ticket koopt voor een evenement van Waogstock, je aanmeldt als vrijwilliger een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we hierbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We lichten dit hieronder nader toe.

 

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS?
Waogstock kan op de volgende manieren informatie over jou verzamelen:

 • Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van ons info-account, een account creëert voor ticketbestelling of deelneemt aan een winactie die Waogstock organiseert.

 • Via eigen website  – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Waogstock via de website die Waogstock beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de website www.waogstock.nl. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via eventuele apps ontvangen.

 • Via websites van derden – Waogstock maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Waogstock op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Waogstock optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door Waogstock georganiseerde evenementen via onze website. Ticketpartner en andere opdrachtnemers van Waogstock kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Waogstock is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Waogstock plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende websites.

 • Op evenementen - Waogstock kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken. Zo worden er bijvoorbeeld foto- en video-opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je Waogstock toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor journalistieke, promotie- of veiligheidsdoeleinden. Denk aan verslaglegging van het evenement, als bewijs voor subsidieaanvragen of als toekomstig promotiemateriaal als flyer of website. Het vastleggen op beeld rechtvaardigen we op basis van journalistieke doeleinden of artistieke uitingsvormen.

 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Waogstock kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets.

 • Betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie.

 • Websitegegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. 

 • Door jouw publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op napretpagina’s of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten.

 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten.

 • Gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en verzamelen we dergelijke informatie altijd uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 • Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het ‘Cookiebeleid’. 

 

Concept cookiebeleid
Wanneer je onze site gebruikt kunnen wij en derden informatie verzamelen door ‘cookies’ en andere technologieën te gebruiken (voor het gemak noemen we al deze technologieën ‘cookies’). Wanneer je onze site bezoekt, aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account creëert of wanneer je tickets koopt, stem je ermee in dat wij en organisaties van derden cookies gebruiken in lijn met jouw cookie-instellingen. Voor informatie over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, zie ons Privacyverklaring.

 

 

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

Waogstock kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou
  Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • De bestelling kunnen verwerken.

 • De betaling kunnen aanvaarden.

 • Jou klantenservice kunnen verlenen.
   

Of bijvoorbeeld voor vrijwilligers

 • Je te kunnen benaderen voor hulp tijdens het evenement.

 • Je te kunnen benaderen voor andere vrijwilligersaangelegenheden.

 • Vastleggen op beeld tijdens het evenement.

 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren.

 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen, die door of in opdracht van Waogstock worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met festivalinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen.

 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events.

 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijvoorbeeld ons merk of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
   

Je gegevens gebruiken we niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

 

 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS/ WhatsApp of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder.

 • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;

 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze website en apps.

 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.
   

 

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

 • Onze externe dienstverleners (ook wel verwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.

 • Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring).

 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren.

 • Overige derden, indien jij hier toestemming voor hebt gegeven.

 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
   

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van Waogstock waarnaar Waogstock linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Waogstock is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. Waogstock raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

 

JOUW KEUZES EN RECHTEN

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen.

 • Je kunt onderaan elk bericht dat je van Waogstock (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid gebruiken je af te melden van de mailinglist, zodat je van Waogstock (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen.

 • Ook kun je via de instellingen van jouw apparaat (zoals je mobiel) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wil delen of push notificaties van Waogstock wil ontvangen.
   

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een e-mail sturen naar info@waogstock.nl.

 

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

Waogstock doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die updaten we regelmatig om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
 

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons beleid.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Waogstock behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Waogstock te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan informeren we daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming er om te helpen. Je kunt contact opnemen via info@waogstock.nl.

 

Laatst gewijzigd 6 december 2023

 

Stichting Waogstock
Waije 8 6086 NP Neer
www.waogstock.nl

info@waogstock.nl

Kamer van Koophandel-nummer 91585996

bottom of page